Bé nặn đất màu

Trẻ em trong lứa tuổi phát triển, việc phát triển những kỹ năng cơ bản thực sự rất quan trọng với trẻ. Với những trẻ nhỏ, việc tay còn quá yếu để có thể thực hiện đúng những gì bé cần thực sự khá khó, nên việc luyện tập khả năng kiểm soát tay là điều hết sức cần thiết.

Bố mẹ cùng xem thanh qua của các con khi học nặn đất màu cùng Hugo Kids nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *