Camera

Hệ thống Camera trực tuyến tại MẦM NON HUGO KIDS  hỗ trợ truy cập Camera trực tiếp trên trình duyệt Máy tính và Điện thoại, không cần cài đặt phần mềm hoặc các ứng dụng bổ trợ, thuận tiện cho các Phụ huynh truy cập dễ dàng.

LỚP TOM
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

LỚP MICKEY
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

LỚP PANDA 1
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

LỚP PANDA 2
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

LỚP MINION 1
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

LỚP MNION 2
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

LỚP JERRY
– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Android: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên  iPhone: Nhấn vào đây >>>
– Truy cập trên Windows Phone: Nhấn vào đây >>>
Mật khẩu Camera: Gọi 02466737007 để nhận mật khẩu.

Các vấn đề xử lý sự cố hoặc hướng dẫn sử dụng, phụ huynh vui lòng gọi số Hotline 024 6673 7007.

Hệ thống Cloud Camera được cung cấp bởi www.cameramamnon.com
Đơn vị chủ quản dịch vụ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 32 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội