Các bạn lớp Mickey học đất nặn

Quả gì màu sắc vàng tươi.quả ăn thơm ngọt mọi người đều ưa?
Bố mẹ có biết quả gì không ạ ?
Chúng con được học nặn những quả chuối thật xinh. Bố mẹ thấy con có giỏi không nào?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *