Các bé cùng làm đèn lồng đón trung thu

Trung thu đã đến rồi đây

Đèn giăng phố nhỏ trái cây bán đầy

Trẻ thì tíu tít mừng lây

Đua nhau chọn lấy những cây đèn lồng.

Làm đèn lồng trung thu đi nào các bạn ơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *