Giờ hoạt động ngoài trời

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.
Hôm nay chúng con được cô cho tập bò chui qua cổng kết hợp tay chân và mắt!
Bố mẹ thấy chúng con có giỏi không ạ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *