Giờ học kỹ năng sống : “Lau mặt”

Chúng con đã ‘khôn lớn’.
Lau mặt là một trong những kỹ năng rất quan trọng trong việc tự phục vụ bản thân.
Để con có nền tảng trong việc tự độc lập và tự d0 từ những cái nhỏ nhất.
Hôm nay chúng con được cô dạy cách tự lâu mặt đấy ạ!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *