Giờ học Montessori thú vị

Trong lớp học Montessori, mỗi một đứa trẻ đều được tự quyết định bài học của chính mình, học cái gì, bao nhiêu lâu với tốc độ như thế nào…

Tất cả các giáo cụ trong lớp đều có một vị trí cố định ở dưới thấp, vừa tầm với của trẻ. Bất cứ khi trẻ cần cái gì, trẻ đều biết chính xác vật đó đang ở đâu và sau khi sử dụng xong rồi thì bé phải cất lại chỗ nào. Sự sắp xếp này tạo điều kiện cho trẻ thực hiện một hoạt động được liên tục cho tới khi ý tưởng của bé hoàn thành. Vì thế mà nó dễ dàng đáp ứng nhu cầu của trẻ.
Welcome to class Montessori!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *