Giờ học Montessori thú vị

Giờ hoạt động “Montessori” của chúng con, phương pháp “Montessori” là tôn trọng cá tính riêng biệt, tính tự lập, tự do mang tính kỷ luật ở mỗi trẻ.

Ngoài ra trẻ được phát triển đồng đều khả năng thu nhận kiến thức và hình thành những kỹ năng xã hội ngay trong giai đoạn này, có kỹ năng học tập độc lập, bên cạnh đó chúng con có được sự hợp tác, tinh thần đoàn kết cao với các bạn bố mẹ ạ!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *