Giờ học Montessori

Theo bà Maria Montessori “đôi bàn tay là công cụ của trí thông minh”, “đôi bàn tay làm cái gì thì tâm trí khắc ghi cái đó”. Đúng vậy, và hôm nay chúng con được hoạt động với hộp màu số 2: không chỉ đơn giản là hộp phân biệt màu sắc mà còn cả rèn luyện sự khéo léo, biết phân biệt sự giống nhau, khác nhau giúp con phát triển ngôn ngữ….
hoạt động giúp các ngón tay vận động nhiều, quan sát và cảm nhận, con hiểu và ghi nhớ nhanh hơn.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *