Giờ học thủ công: Dán lá vào thân cây

Hôm nay học về cây
bài cô giảng rất hay
rễ cây hút nhựa đất
như cơm ăn hàng ngày.
lá cây là lá phổi
cũng hít vào thở ra
cành cây thường vẫy gọi
như tay người chúng ta.
Giờ hoạt động ”dán lá vào thân cây” của lớp mickey chúng con hôm nay đây bố mẹ ơi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *