Giờ học thủ công lớp Minion

Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan ……
Đầu tuần với biết bao nhiêu hoạt động thú vị ở lớp bố mẹ ạ. Hôm nay chúng con được học cắt dán chú bọ cánh cam đấy bố mẹ ạ. Bố mẹ cùng xem sự khéo léo của chúng con bố mẹ nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *