Giờ học vận động “Bước qua vật cản”

Lớp Mickey 1 chúng con hôm nay được các cô hướng dẫn vận động
“Bước qua vật cản”
Qua bài học giúp chúng con có được kỹ năng khéo léo để đi qua vật cản một cách dễ dàng đấy ạ.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *