Giờ học Yoga lớp Panda 2

Yoga… Dạy trẻ hoà đồng với chính bản thân trẻ và các bạn xung quanh, từ đó trẻ ý thức được cách lắng nghe cơ thể và biết cách điều chỉnh các hoạt động, rèn luyện sức khỏe đối với bản thân mình và những sự việc xung quanh mình”. Và các bạn nhỏ lớp panda 2 rất hứng thú mỗi khi đến giờ hoạt động tập “Yoga” đấy bố mẹ ạ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *