Jerry thực hành thí nghiệm

Mời bố mẹ cùng đến dự với tiết học khám phá của các bạn lớp Jerry, giờ thực hành thì nghiệm “Sự đổi màu của nước hoa hồng”. Các bạn ấy rất hứng thú, sau tiết học đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới mẻ đấy bố mẹ ạ.❤️


jerry-kham-pha (3) jerry-kham-pha (4) jerry-kham-pha (5) jerry-kham-pha (6) jerry-kham-pha (13) jerry-kham-pha (12) jerry-kham-pha (11) jerry-kham-pha (10) jerry-kham-pha (9) jerry-kham-pha (8) jerry-kham-pha (7) jerry-kham-pha (14) jerry-kham-pha (15) jerry-kham-pha (16) jerry-kham-pha (17) jerry-kham-pha (18) jerry-kham-pha (19) jerry-kham-pha (20) jerry-kham-pha (21) jerry-kham-pha (22) jerry-kham-pha (23) jerry-kham-pha (24) jerry-kham-pha (25) jerry-kham-pha (26) jerry-kham-pha (27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *