Kĩ năng ngồi học đúng tư thế

Một trong những yêu cầu quan trọng khi học bài của các bạn nhỏ đó chính là “ Kĩ năng ngồi học đúng tư thế “ !
Và hôm nay , các bạn lớp Panda1 và Panda2 đã được các Cô hướng dẫn cho từng bạn tư thế ngồi sao cho đúng , cho đẹp !
Chúng con đã rất chú ý và tiếp thu bài học rất nhanh Bố Mẹ ạ !

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *