Lợi ích của phương pháp giáo dục Montessori

Trong phương pháp Montessori, trẻ cũng là giáo viên của chính mình. Các giáo viên ở đó như những người hướng dẫn, đưa ra bài học và giúp đỡ trẻ, nhưng trẻ tự phát hiện ra nhiều điều thông qua môi trường được chuẩn bị kỹ càng.

Tự phân tích là một phần quan trọng của khám phá. Do đó, khi trẻ hỏi, “Mẹ có thích bức tranh của con không?”, bạn hãy thử hỏi ngược lại thay vì chỉ nói “Mẹ thích lắm”. Bạn có thể để con giãi bày xem bản thân thích gì ở bức tranh, tại sao lại lựa chọn màu sắc như vậy? Tập cho trẻ đánh giá công việc của mình tốt hơn là tìm kiếm sự chấp thuận của người khác.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *