Lớp Jerry làm quen với các chữ cái

Tiết học Làm quen với chữ cái: “Làm quen với các nét cơ bản” của các bạn lớp Jerry.

Các con đã có một tiết học vô cùng hứng thú và vui vẻ. Các con cùng nhau nắn nót các chữ cái cùng cô giáo thật là tuyệt vời phải khôn g bố mẹ ?

Bố mẹ cùng xem lại hình ảnh của các con trong tiết học này cùng Hugokids nhé!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *