Lớp Mickey 1 làm thí nghiệm “Tan và không tan”

Nay ở lớp chúng con được cô cho làm thí nghiệm tan và không tan, một hiện tượng thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đấy bố mẹ ạ!!
Sự kì diệu khi sản phẩm hoà tan thì chất đó sẽ biến mất, khi không tan thì nó vẫn tồn tại ở trong cốc.
Bố mẹ cùng chúng con quan sát thí nghiệm này nhé!!!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *