Lớp Mickey thí nghiệm “Áp suất của nước”

Hôm nay lớp Mickey 2 chúng con được cô giới thiệu và cho thực hiện thí nghiệm “Áp suất của nước” đấy bố mẹ ạ!
Để nước có thể tràn ra ngoài, không khí phải lọt được vào chai. Trong thí nghiệm, nước đã lấp đầy các lỗ trống trên miếng giấy và bịt kín chúng do sức căng bề mặt.Trong không khí, các phân tử liên tục chuyển động, tạo áp suất nhất định. Khi chúng ta xoay ngược chai, không có không khí trong đó, nên cũng không có áp suất không khí. Áp suất không khí bên ngoài chai, phía trên miếng giấy lớn hơn áp suất của nước bên trong chai. Sự kết hợp áp suất không khí lên bề mặt miếng giấy và sức căng bề mặt của nước cho phép miếng giấy giữ nước không tràn ra ngoài.
Thật tuyệt vời phải không bố mẹ ?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *