Lớp Minion hoạt động thể chất

Học mà chơi, chơi mà học”
Hôm nay các cô tổ chức cho chúng con chơi trò chơi vui lắm ạ!
Chuột luồn lỗ hổng. | Chuột cố chạy mau
Mèo đuổi đằng sau | Trốn đâu cho thoát.
Con được chơi trò chơi mèo đuổi chuột bạn nào cũng thích thú tham gia chơi .
+ Con còn được chơi trò chơi thử sức bạn nào chèo nhanh chèo giỏi .
+ Có bạn còn chơi thi đua nhau xem bạn nào lăn bánh nhanh hơn .
Hôm nay lớp Minion chúng con chơi rất vui vẻ bố mẹ ạ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *