Lớp Minion học kỹ năng sống

Chúng con học kĩ năng sống nên được biết thêm 1 số đồ dùng nguy hiểm không chơi nghịch khi chưa có sự đồng ý của người lớn đấy ạ.
Bố mẹ cùng ngắm lại những hình ảnh trong giờ học tuyệt vời này cùng chúng con nhé

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *