Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Đi học thật vui
Ngoài giờ học chúng con cả hoạt động góc, vui chơi và làm thí nghiệm đấy ạ!
Vừa chơi vừa học làm cho bài học lại thêm sinh động giúp các con có thể ghi nhớ nhanh hơn mà không bị cứng nhắc.
Chúng con được vui chơi với bong bóng xà phòng, hoạt động chăm sóc ở em bé, và với giáo cụ montessori

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *