Phần thi hội giảng lớp Jerry – Cô Hoan

Phần thi hội giảng của cô Nông Thị Hoan lớp Jerry.
Với tiết Tạo hình “Nặn bông hoa tặng cô” cô Hoan đã giúp các con rèn sự khéo léo của đôi bàn tay để nặn những bông hoa thật đẹp đấy.
Chúc mừng cô Hoan đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc cô sẽ đạt giải thật cao trong hội thi lần này

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *