Phần thi hội giảng lớp Mickey 1 – Cô Vân Anh

Phần thi hội giảng của cô Nguyễn Thị Vân Anh lớp Mickey 1.
Với tiết Làm quen văn học thơ “Ong và Bướm” đã giúp các con hiểu và biết mình phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ và cô giáo.
Chúc mừng cô Vân Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc cô sẽ đạt giải thật cao trong hội thi lần này.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *