Phần thi hội giảng lớp Minion – Cô Khổng Thúy

Phần thi hội giảng của cô ” Khổng Thuý” lớp Minion với tiết: LQVT: ” Nhận biết số lượng 4, chữ số 4″ đã giúp các con nhận biết được những đồ vật có số lượng là 4 và nhận biết được chữ số 4. Chúc mừng Cô đã hoàn thành phần thi của mình, chúc cô trò lớp Minion đạt được kết quả cao

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *