Phần thi hội giảng lớp Panda 1 – Cô Yến

Với tiết học “ làm quen với toán “ so sánh kích thước to – nhỏ của 2 đối tượng, ngày hôm nay
Cô trò lớp Panda 1 và cô Nguyễn Thị Yến đã hoàn thành phần thi hội giảng của mình
Chúc cho cô và trò lớp Panda 1 đạt giải cao trong hội thi nhé!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *