Phần thi hội giảng lớp Panda 2 – Cô Nhàn

Với tiết học “ Vận động cân bằng: Đi trong đường hẹp ” ngày hôm nay, cô giáo Phạm Thanh Nhàn và các bạn nhỏ lớp Panda 2 đã hoàn thành phần thi hội giảng của mình

Các bạn nhỏ đã học được kỹ năng ” Đi trong đường hẹp ” và biết được tác dụng khi tiếp cận với các môn thể dục thể thao giúp trẻ rèn luyện được nhiều đức tính tốt đẹp, đặc biệt là thói quen rèn luyện thể thao. Hơn thế nữa, việc tiếp xúc nhiều với các môn thể thao sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển về thể lực của trẻ, là tiền đề để phát triển trí lực. Bởi có sức khoẻ tốt thì trẻ mới có thể học tập tốt được.

Chúc cho cô và trò lớp Panda 2 đạt giải cao trong hội thi

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *